Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 09 Οκτώβριος 2020 18:02

Αποφάσεις της 16ης/2020 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 160/2020: Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δ. Ξηρομέρου για την κάλυψη διοικητικών γνώσεων και κατευθύνσεων επί περιβαλλοντικών θεμάτων, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων, έργων και δράσεων1.26 MB09/10/2020
Απόφαση 161/2020: Έγκριση 2ης Τροποποίησης Ετήσιου (2020) Σχεδίου Δράσεων Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας1.59 MB09/10/2020
Απόφαση 162/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023», προϋπολογισμού: 4.300.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 20201.18 MB09/10/2020
Απόφαση 163/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 310.000,00€ στη ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 20201.19 MB09/10/2020
Απόφαση 164/2020: Έγκριση προένταξης της τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων σε προβληματικά τμήματα του Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Ηλείας» με προϋπ/σμό 74.400€ στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2020 της Π.Ε Ηλείας/ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας865.60 KB09/10/2020
Απόφαση 165/2020: 1) Έγκριση προένταξης νέων έργων στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020, χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 2) έγκριση του τρόπου δημοπράτησης αυτών840.21 KB09/10/2020
Απόφαση 166/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» (Κ.Ε. 2020ΕΠ50100004, προϋπολογισμός: 9.500.000,00€) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 2020, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του1.20 MB09/10/2020
Απόφαση 167/2020: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (Κ.Ε. 2015ΕΠ50100002, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: 17.570.365,49€) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 2020, με μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του1.14 MB09/10/2020
Απόφαση 168/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ ΤΟ 2016» (Κ.Ε. 2017ΕΠ80100003, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: 1.433.452,90€) της ΣΑΕΠ 801 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 2020, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του1.28 MB09/10/2020
Απόφαση 169/2020: Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 180/2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20201.01 MB09/10/2020
Απόφαση 170/2020: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Προστασία και αποκατάσταση παράκτιας ζώνης Ρίου – Αγίου Βασιλείου» προεκτιμώμενης δαπάνης 100.000,00€ με ΦΠΑ. Χρηματοδότηση: Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 2020 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. Αχαΐας866.08 KB09/10/2020
Απόφαση 171/2020: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για την ωρίμανση της μελέτης κατασκευής γέφυρας στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων Κλειτορίας» προεκτιμώμενης δαπάνης 40.000,00€ με ΦΠΑ. Χρηματοδότηση: Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 2020 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. Αχαΐας865.56 KB09/10/2020