Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 16:26

Αποφάσεις της 18ης/2020 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 174/2020: Συζήτηση, ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον Ακαδημαϊκό Χάρτη της Δυτικής Ελλάδας1.01 MB03/12/2020
Απόφαση 175/2020: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε.Ηλείας στη σύσταση της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης και αποδοχή των όρων του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, στα πλαίσια του Παγκόσμιου Πάρκου Ολυμπιονικών «Ολύμπια»8.43 MB01/12/2020
Απόφαση 176/2020: Εκμίσθωση στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, άνευ δημοπρασίας, χώρου του κτηρίου Χρυσόγελου1.13 MB01/12/2020
Απόφαση 177/2020: Έγκριση Β' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20202.02 MB01/12/2020
Απόφαση 178/2020: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας1.23 MB01/12/2020
Απόφαση 179/2020: Ανασυγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως συμβουλευτικό όργανο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην άσκηση της αρμοδιότητας του άρθρου 97 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018), με τις οποίες προστίθεται το άρθρο 164Α στο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.06.2010), περί «Γνωμοδοτικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου» σε ό,τι αφορά στο συντονισμό πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων και εκδηλώσεων σχετικών με την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, σύμφωνα με τον οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας194.24 KB01/12/2020
Απόφαση 180/2020: Επικύρωση πρακτικών 9ης/2020, 10ης/2020, 11ης/2020, 12ης/2020, και 13ης/2020 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας128.04 KB01/12/2020