Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 02 Απρίλιος 2021 10:09

Αποφάσεις της 7ης/2021 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 20/2021: Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2021, το οποίο αποτελείται από 1) τον Προϋπολογισμό της ΠΔΕ οικ. Έτους 2021, 2) τους Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ για το οικ. Έτος 2021, 3) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» οικονομικού έτους 2021, 4) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», 5) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΙΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» οικονομικού έτους 2021 και 6) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΙΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία ««Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για το οικ. Έτος 2021»2.23 MB05/04/2021