Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 22 Ιούλιος 2021 12:16

Αποφάσεις της 12ης/2021 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 40/2021: Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), με σκοπό την ενίσχυση της εντομολογικής επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου σε περιφερειακό επίπεδο, την ακριβέστερη εκτίμηση κινδύνου μετάδοσης νοσημάτων που μεταδίδονται με κουνούπια σε τοπικό επίπεδο, σε πραγματικό χρόνο και τη λήψη μέτρων πρόληψης και απόκρισης.829.41 KB23/07/2021
Απόφαση 41/2021: Έγκριση Διαχειριστικής Έκθεσης χρήσης 2014 και έγκριση Ισολογισμού Διαχειριστικής χρήσης 2014 και του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31.12.2014 βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.501 του άρθρου 1 του Π.Δ.315/29.12.1999.2.45 MB23/07/2021
Απόφαση 42/2021: Έγκριση Διαχειριστικής Έκθεσης χρήσης 2015 και έγκριση Ισολογισμού Διαχειριστικής χρήσης 2015 και του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31.12.2015 βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.501 του άρθρου 1 του Π.Δ.315/29.12.1999.2.42 MB23/07/2021
Απόφαση 43/2021: Έγκριση Β’ τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021.2.10 MB23/07/2021
Απόφαση 44/2021: Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στη μελέτη του Yποέργου: «Τμήμα Α: Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο Αγίου Ιωάννη» του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», επί της Επαρχιακής Οδού αρ. 01 «Πύργος – Αγ. Ιωάννης – Κατάκολο» Π. Ε. Ηλείας. 963.58 KB23/07/2021
Απόφαση 45/2021: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στη μελέτη του Yποέργου: «Τμήμα B: Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο» του Έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», επί της Επαρχιακής Οδού αρ. 01 «Πύργος – Αγ. Ιωάννης – Κατάκολο» Π. Ε. Ηλείας.962.23 KB23/07/2021
Απόφαση 46/2021: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για ανακατασκευή υπάρχοντος πλακοσκεπούς οχετού στα πλαίσια κατασκευής του Yποέργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο. του βορείου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020» του έργου με τίτλο: «Συντήρηση - οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλεία (σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ50100014)», προϋπολογισμού: 2.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α»701.92 KB23/07/2021