Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 23 Δεκέμβριος 2021 16:38

Αποφάσεις της 21ης/2021 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 66/2021: Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου για τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των θεομηνιών στη Δυτική Ελλάδα, καθώς και για το σύνολο των δράσεων αντιπλημμυρικής θωράκισης και αποκατάστασης των ζημιών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας0.96 MB31/12/2021
Απόφαση 67/2021: Α) Έγκριση 2ης Τροποποίησης Επενδυτικού Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021 χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Β) Έγκριση πληρωμής Έργων/Μελετών της 2ης Τροποποίησης του Επενδυτικού Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που χρηματοδοτείται από τους Κ.Α.Π. και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 και μέχρι την έγκριση του Ετήσιου Επενδυτικού Τεχνικού Προγράμματος 2022 με τη διαδικασία των προκαταβολών.10.01 MB31/12/2021
Απόφαση 68/2021: Έγκριση δωρεάς οικοπέδων ιδιοκτησίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας /Π.Ε. Αιτωλ/νίας στον Δήμο Αμφιλοχίας, για την ανέγερση του νέου 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας και ενός πολυθέσιου Νηπιαγωγείου.0.99 MB31/12/2021
Απόφαση 69/2021: Έγκριση Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα «Υγεία και Κοινωνία για όλους ΠΔΕ 2022» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2022.2.40 MB31/12/2021
Απόφαση 70/2021: Επικύρωση πρακτικών 11ης/2021 έως και 16ης/2021 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.736.77 KB03/01/2022