Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Πέμπτη, 23 Δεκέμβριος 2021 16:39

Αποφάσεις της 22ης/2021 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 71/2021: Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022, των Πινάκων Στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα οικονομικά στοιχεία του Π/Υ έτους 2022 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022, το οποίο αποτελείται από: 1) τον Προϋπολογισμό της ΠΔΕ οικ. Έτους 2022, 2) τους Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ για το οικ. Έτος 2022, 3) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» οικονομικού έτους 2022 και 4) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», καθώς επίσης και την έγκριση αναγκαιότητας όλων των δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Π.Δ.Ε. οικονομικού έτους 2022.7.05 MB26/12/2021