Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2022 13:41

Αποφάσεις της 2ης/2022 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 2/2022: Εκλογή μελών Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023.751.31 KB13/01/2022
Απόφαση 3/2022: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023.592.80 KB13/01/2022