Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2022 10:59

Αποφάσεις της 7ης/2022 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 10/2022: Αντιμετώπιση της ακρίβειας, των ανατιμήσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία των νοικοκυριών, των ΜΜ επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομίας.288.12 KB19/03/2022
Απόφαση 11/2022: Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας».342.75 KB19/03/2022
Απόφαση 12/2022: Έγκριση υπογραφής σύμβασης για τη Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (ESCROW ACCOUNT) για τη δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ».844.66 KB19/03/2022
Απόφαση 13/2022: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αχαΐας, για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2123/36/19-10-2001 (ΦΕΚ 1438/Β’/01) Απόφασης του ΥΕΝ, για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών, για το έτος 2022.269.08 KB19/03/2022
Απόφαση 14/2022: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αχαΐας, για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΦΕΚ 444/Β’/1999), όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ. 2133.1/39328/2018 Υπ. Απόφαση (1929 Β’), για να εξετάσει περιπτώσεις όπως ο καθορισμός ορίων κατοικημένων περιοχών, η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής, η οριοθέτηση διαύλων κλπ. σε περιοχές αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, για το 2022.274.74 KB19/03/2022
Απόφαση 15/2022: Έγκριση ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Υπηρεσία ΔΙΑΣ Portal.322.98 KB19/03/2022
Απόφαση 16/2022: Επικύρωση πρακτικών 17ης - 22ης έτους 2021 και 01ης - 05ης έτους 2022 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.205.18 KB19/03/2022