Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 08 Απρίλιος 2022 15:24

Αποφάσεις της 9ης/2022 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 25/2022: Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος ανάκλησης – επανεξέτασης απόφασης του οικείου ΠΕ.Σ.Π.Α αναφορικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση αιολικού πάρκου ΑΣΠΗΕ ισχύος 37,8MW στη θέση ‘ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ’ και των συνοδών του έργων, στους Δήμους Ερυμάνθου Π.Ε. Αχαΐας και Αρχαίας Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας με βάση την υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 172414/02-05-2014 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΒΙΦΦ0-ΠΑΛ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 37,8 MW και συνοδά έργα οδοποιίας, ηλεκτρικής διασύνδεσης και Υποσταθμού ανύψωσης τάσης, στη θέση «ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ» των Δήμων Ερυμάνθου και Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε. (ΠΕΤ 2110635923), σύμφωνα με το σκεπτικό της ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αριθμ. απόφασης 03/2022 ΑΔΑ: 63ΩΧ7Λ6-32Π).903.39 KB11/04/2022
Απόφαση 26/2022: Αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου σχετικά με την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής 22/4/2022.250.00 KB11/04/2022