Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 31 Μάιος 2022 18:48

Αποφάσεις της 12ης/2022 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 31/2022: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2025.6.21 MB31/05/2022
Απόφαση 32/2022: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021-2025.1.51 MB31/05/2022
Απόφαση 33/2022: Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Φουτσιάν της Κίνας (Fujian China) σε θέματα που συνδέονται με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των δύο περιοχών.1.04 MB31/05/2022
Απόφαση 34/2022: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Ηλείας (τακτικού μέλους και αναπληρωτή), προκειμένου να συγκροτηθεί, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης, γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.952.58 KB31/05/2022
Απόφαση 35/2022: Επικύρωση πρακτικών 6ης και 7ης συνεδρίασης έτους 2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.694.18 KB31/05/2022