Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 17 Αύγουστος 2022 13:29

Αποφάσεις της 17ης/2022 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 56/2022: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 54/2022 (ΑΔΑ: ΩΥ2Μ7Λ6-ΟΞ5) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στο Δήμο Πύργου, στα πλαίσια της διοργάνωσης, από τον Εμπορικό Σύλλογο Πύργου, εκδηλώσεων με τίτλο «Λευκή Νύχτα», το Σάββατο 20 Αυγούστου 2022 έως ώρα 24:00», ως προς τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στο Δήμο Πύργου και συγκεκριμένα στην πόλη του Πύργου, το Σάββατο 20 Αυγούστου 2022 έως τις 03:00 πμ. (Κυριακή 21/08/2022).245.30 KB19/08/2022