Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 30 Αύγουστος 2022 12:33

Αποφάσεις της 18ης/2022 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 57/2022: Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2023.2.83 MB31/08/2022
Απόφαση 58/2022: Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.».746.91 KB31/08/2022
Απόφαση 59/2022: Ορισμός τεσσάρων (4) αιρετών εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (δύο τακτικών και δύο αναπληρωτών), για τη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 64 του Ν. 4914/2022.714.12 KB31/08/2022
Απόφαση 60/2022: Επικύρωση πρακτικών 13ης/2022 και 14ης/2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.562.66 KB31/08/2022