Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 30 Αύγουστος 2022 12:34

Αποφάσεις της 19ης/2022 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 01/01/2022-30/06/2022: Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 01/01/2022-30/06/2022 (σχ. η 984/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΦΘ7Λ6-ΛΕΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)3.06 MB31/08/2022