Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2022 09:00

Αποφάσεις της 20ης/2022 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 61/2022: Έγκριση αποτίμησης σε χρήμα των μη χορηγημένων Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2020, αναγνώριση και καθορισμός της οφειλής ανά δικαιούχο υπάλληλο των υπηρεσιών της έδρας και των περιφερειακών ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.582.69 KB29/09/2022
Απόφαση 62/2022: Τροποποίηση της αριθ. 4/27-01-2022 (ΑΔΑ: 62ΥΟ7Λ6-ΑΗΥ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Χορήγηση εξουσιοδότησης της πρόσβασης και διενέργειας Τραπεζικών εργασιών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, Υπογραφής των επιταγών, των εντολών μεταφοράς χρηματικών ποσών και κάθε είδους εγγράφων που απαιτούνται για τις οποιαδήποτε Τραπεζικές Εργασίες».293.09 KB29/09/2022
Απόφαση 63/2022: Έγκριση Μελέτης κατασκευής κυκλικού κόμβου (Roundabout) επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων στη θέση «ΚΤΕΟ Μεσολογγίου».273.46 KB29/09/2022
Απόφαση 64/2022: Ορισμός τόπου της επόμενης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, εκτός της έδρας της Περιφέρειας.258.77 KB29/09/2022
Απόφαση 65/2022: Έγκριση Γ’ τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 (σχ. Η 1200/2022 (ΑΔΑ:9ΓΠΓ7Λ6-06Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).736.01 KB29/09/2022
Απόφαση 66/2022: Επικύρωση πρακτικών 15ης/2022 και 16ης/2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.209.80 KB29/09/2022