Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 01 Νοέμβριος 2022 22:51

Αποφάσεις της 21ης/2022 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 67/2022: Α) Έγκριση Σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Αερολέσχης Πύργου για τον καθορισμό των όρων λειτουργίας του πεδίου προσγείωσης Αερολιμένα Επιταλίου σε θέματα εναέριας κυκλοφορίας. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.561.80 KB01/11/2022
Απόφαση 68/2022: A) Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 136/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΗΩ7Λ6-4ΤΘ) απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Έγκρισης ανάληψης της οικονομικής υπηρεσίας του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» - κατά το μέρος που απαιτείται – από την Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Δ.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 /Α/ 31-7-2017)». Β) Έγκριση λειτουργίας της ταμειακής υπηρεσίας, μετά την ανάληψη της ταμειακής και εν γένει της οικονομικής υπηρεσίας του ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών - «Η Ελπίδα» από τη Δ/νση Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την αριθμ. 4/2022 απόφαση περιφερειακού συμβουλίου (ΑΔΑ: 62ΥΟ7Λ6-ΑΗΥ), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 62/2022 απόφαση περιφερειακού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΖΑΨ7Λ6-ΨΑΡ), όσον αφορά την Π.Ε. Αχαΐας.310.19 KB01/11/2022