Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 03 Φεβρουάριος 2023 21:34

Αποφάσεις της 2ης/2023 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 2/2023: Α) Έγκριση του από 31/01/2022 πρακτικού της επιτροπής παραλαβής της αριθμ. πρωτ.: 225974/13390/22-7-2022 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «KINSEN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την προμήθεια τριάντα δύο (32) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing), ποσό σύμβασης: 1.192.185,60€ (με Φ.Π.Α.). Β) Έγκριση τροποποίησης της ανωτέρω σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.924.92 KB03/02/2023
Απόφαση 3/2023: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την χρήση – αξιοποίηση του κτιρίου του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου.886.03 KB03/02/2023
Απόφαση 4/2023: Έγκριση του οικονομικού Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2023 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.5.86 MB03/02/2023
Απόφαση 5/2023: Α) Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Συμβάσης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ» για τη διοργάνωση εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2023 με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειάς του, προϋπολογισμός πράξης: 50.000,00€. Β) Ορισμός έξι (6) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (3 τακτικοί και 3 αναπληρωτές) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.723.41 KB03/02/2023
Απόφαση 6/2023: Έγκριση του προγράμματος δράσης σχετικά με συναντήσεις-συνεδριάσεις-εκδηλώσεις του δικτύου «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα (ΣΕΑΔΕ)» για το έτος 2023.1.02 MB03/02/2023
Απόφαση 7/2023: Α) Ανάκληση της αριθ. 70/2022 (ΑΔΑ: Ω3947Λ6-ΔΣΑ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Β) Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, (τακτικού και αναπληρωτή), προκειμένου να συγκροτηθεί από το Λιμεναρχείο Πρέβεζας Επιτροπή για την εξέταση αιτημάτων για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθ. 20 (ΦΕΚ 444Β΄/26-04-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.823.17 KB03/02/2023
Απόφαση 8/2023: Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, (τακτικού και αναπληρωτή), προκειμένου να συγκροτηθεί από τη Λιμενική Αρχή Λευκάδας Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το τρέχον έτος.816.02 KB03/02/2023
Απόφαση 9/2023: Έγκριση ανάθεσης σε νέο ανάδοχο εννέα (9) μονών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών της Π.Ε. Ηλείας σχολικού έτους 2022-2023, τα οποία έχουν ανατεθεί και εκτελούνται σύμφωνα με την αριθ. 364085/8392/24-11-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV011669786) σύμβαση, λόγω μεταβίβασης επιβατικών αυτοκινήτων.856.43 KB07/02/2023
Απόφαση 10/2023: Έγκριση τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου της αριθμ. πρωτ. 208396/11361/23-7-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV008973912) που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».890.35 KB03/02/2023
Απόφαση 11/2023: Μερική αποδέσμευση της αριθμ. 08763/20-5-2021 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της αριθμ πρωτ. 133017/7440/20-5-21 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του αναδόχου «WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», σύμφωνα με το από 16/12/2022 πρακτικό Νο 13 της Ομάδας Παρακολούθησης του προγράμματος «Προώθηση οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε αγορές Τρίτων Χωρών (Ιαπωνία, Κορέα)».967.06 KB03/02/2023
Απόφαση 12/2023: Επικύρωση πρακτικών 20ης/2022, 21ης/2022, 22ης/2022, 23ης/2022 και 24ης/2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.632.80 KB03/02/2023

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.