Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 08 Μάρτιος 2023 11:40

Αποφάσεις της 6ης/2023 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 15/2023: Καθορισμός ειδικοτήτων και επιπρόσθετων στοιχείων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023 και έγκριση υποβολής αιτήματος πλήρωσης των θέσεων.462.17 KB13/03/2023
Απόφαση 16/2023: Α) Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 9 της Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΔΑΜ 21SYMV009201898 2021-09-14, για την πιλοτική δράση «Πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Ήλιδας (ΠΔΕ)», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006 «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα». Β) Έγκριση του Σχεδίου Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης.421.69 KB13/03/2023
Απόφαση 17/2023: Α) Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 4 καθώς και του στοιχείου 8 του Παραρτήματος Ι (ως προς τη διάρκεια) της Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΔΑΜ 21SYMV008932810 2021-07-16, για το έργο «Υλοποίηση έργων για την Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης σε Παραθαλάσσιες πόλεις – Παραλία Καλαμακίου Δυτικής Αχαΐας»», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου LIFE-IP AdaptInGR. Β) Έγκριση του Σχεδίου Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης.391.90 KB13/03/2023
Απόφαση 18/2023: Αναπροσαρμογή (μείωση) των τιμών ανάθεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του σχολικού έτους 2022-2023, συνολικού ύψους -1.317,80€, που ανατέθηκαν με τις συμβάσεις: 1) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371203/8573/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011701442), 2) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371220/8579/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011704150), 3) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371157/8562/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011701639) και εκτελέστηκαν τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022 με μικρά και μεγάλα λεωφορεία, σύμφωνα με την μέση μηνιαία τιμή του καυσίμου, κατ’ εφαρμογή της 50025/2018 (Β 4217/2018) ΚΥΑ.0.96 MB13/03/2023
Απόφαση 19/2023: Αναπροσαρμογή (μείωση) των τιμών ανάθεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του σχολικού έτους 2022-2023 συνολικού ύψους -3441,87€, που ανατέθηκαν με τις συμβάσεις: 1) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371203/8573/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011701442), 2) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371220/8579/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011704150), 3) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371157/8562/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011701639) και εκτελέστηκαν τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023 με μικρά και μεγάλα λεωφορεία, σύμφωνα με την μέση μηνιαία τιμή του καυσίμου, κατ’ εφαρμογή της 50025/2018 (Β4217/2018)ΚΥΑ.0.96 MB13/03/2023
Απόφαση 20/2023: Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού καταθέσεων όψεως στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας στον οποίο θα πιστώνονται οι ηλεκτρονικές εισπράξεις των τελών μεταβίβασης οχημάτων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και έγκριση σύναψης σύμβασης με τη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για την παροχή κωδικών RF για την ηλεκτρονική πληρωμή των τελών αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης οχημάτων.289.83 KB13/03/2023
Απόφαση 21/2023: Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή) στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (LEADER) της «ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.».318.30 KB13/03/2023
Απόφαση 22/2023: Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή), προκειμένου να συγκροτηθεί, από το Λιμεναρχείο Κατακόλου, Επιτροπή περί θαλασσίων μέσων αναψυχής, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθ. 20 (ΦΕΚ 444/τ.Β΄/26-04-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.273.92 KB13/03/2023

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.