Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 08 Μάρτιος 2023 11:40

Αποφάσεις της 6ης/2023 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 15/2023: Καθορισμός ειδικοτήτων και επιπρόσθετων στοιχείων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023 και έγκριση υποβολής αιτήματος πλήρωσης των θέσεων.462.17 KB13/03/2023
Απόφαση 16/2023: Α) Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 9 της Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΔΑΜ 21SYMV009201898 2021-09-14, για την πιλοτική δράση «Πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Ήλιδας (ΠΔΕ)», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006 «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα». Β) Έγκριση του Σχεδίου Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης.421.69 KB13/03/2023
Απόφαση 17/2023: Α) Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 4 καθώς και του στοιχείου 8 του Παραρτήματος Ι (ως προς τη διάρκεια) της Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΔΑΜ 21SYMV008932810 2021-07-16, για το έργο «Υλοποίηση έργων για την Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης σε Παραθαλάσσιες πόλεις – Παραλία Καλαμακίου Δυτικής Αχαΐας»», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου LIFE-IP AdaptInGR. Β) Έγκριση του Σχεδίου Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης.391.90 KB13/03/2023
Απόφαση 18/2023: Αναπροσαρμογή (μείωση) των τιμών ανάθεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του σχολικού έτους 2022-2023, συνολικού ύψους -1.317,80€, που ανατέθηκαν με τις συμβάσεις: 1) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371203/8573/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011701442), 2) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371220/8579/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011704150), 3) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371157/8562/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011701639) και εκτελέστηκαν τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022 με μικρά και μεγάλα λεωφορεία, σύμφωνα με την μέση μηνιαία τιμή του καυσίμου, κατ’ εφαρμογή της 50025/2018 (Β 4217/2018) ΚΥΑ.0.96 MB13/03/2023
Απόφαση 19/2023: Αναπροσαρμογή (μείωση) των τιμών ανάθεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του σχολικού έτους 2022-2023 συνολικού ύψους -3441,87€, που ανατέθηκαν με τις συμβάσεις: 1) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371203/8573/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011701442), 2) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371220/8579/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011704150), 3) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371157/8562/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011701639) και εκτελέστηκαν τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023 με μικρά και μεγάλα λεωφορεία, σύμφωνα με την μέση μηνιαία τιμή του καυσίμου, κατ’ εφαρμογή της 50025/2018 (Β4217/2018)ΚΥΑ.0.96 MB13/03/2023
Απόφαση 20/2023: Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού καταθέσεων όψεως στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας στον οποίο θα πιστώνονται οι ηλεκτρονικές εισπράξεις των τελών μεταβίβασης οχημάτων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και έγκριση σύναψης σύμβασης με τη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για την παροχή κωδικών RF για την ηλεκτρονική πληρωμή των τελών αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης οχημάτων.289.83 KB13/03/2023
Απόφαση 21/2023: Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή) στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (LEADER) της «ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.».318.30 KB13/03/2023
Απόφαση 22/2023: Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή), προκειμένου να συγκροτηθεί, από το Λιμεναρχείο Κατακόλου, Επιτροπή περί θαλασσίων μέσων αναψυχής, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθ. 20 (ΦΕΚ 444/τ.Β΄/26-04-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.273.92 KB13/03/2023
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.