Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 07 Σεπτέμβριος 2023 09:12

Αποφάσεις της 16ης/2023 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 142/2023: Α) Έγκριση 1ης τροποποίησης, ως προς τη χρονική διάρκεια, της με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/73099/1661/06-03-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV012240781) που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του οικονομικού φορέα «Ζ. ΜΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» για την προμήθεια μιας κινητής μονάδας αιμοδοσίας, προϋπολογισμός 85.000,00€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το από 30/08/2023 πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης.327.92 KB07/09/2023
Απόφαση 143/2023: Α) Έγκριση 1ης τροποποίησης με χρονική παράταση, χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/257771/14908/9.08.2023 (ΑΔΑM 23SYMV013240179 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ» για την «Προμήθεια επίπλων γραφείου -τμήμα 1 για την διαμόρφωση χώρων εκπαίδευσης των επιχειρήσεων αγροδιατροφικού δημιουργικού τομέα μέσω συνεργατικού κόμβου καινοτομίας, στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων D3.1.1 και D3.1.3 Budget line: Equipment: Item: Office Equipment, Furniture and fittings, IT hardware and Software που προβλέπονται στο τεχνικό δελτίο του έργου με τίτλο «Holistic networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBs» - «Ολιστική δικτύωση ΜμΕ μέσω θερμοκοιτίδων», προϋπολογισμός: 105.787,47€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V- A Greece-Italy 2014 – 2020 με MIS 5041432 / ΣΑΕΠ 301-6, κ.ε: 2019ΕΠ30160009, σύμφωνα με το από 29/08/2023 πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης.716.42 KB07/09/2023
Απόφαση 144/2023: Αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών ανάθεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών /τριών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του σχολικού έτους 2021-2022, συνολικού ύψους 171.884,54€ (με Φ.Π.Α.), για το διάστημα μετά την υπογραφή των συμβάσεων: 1) αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/251870/6238/10-09-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV009188859 2021-09-10) με την KTEΛ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε. 2) αρ. πρω.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/65318/1211/3-3-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV010144903 2022-03-03) με την KTEΛ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε., 3) αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/259183/6643/17-9-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV009222867 2021-09-17) με τον ΣΥΝ ΠΕ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ», 4) αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/63580/1139/02-03-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV010129128 2022-03-02) με τον ΣΤΡΙΓΚΑ ΧΡΗΣΤΟ και εκτελέστηκαν με μικρά και μεγάλα λεωφορεία σύμφωνα με την μέση μηνιαία τιμή του καυσίμου κατ’ εφαρμογή της 50025/2018 (Β4217/2018)ΚΥΑ.1.37 MB07/09/2023
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.