Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 13 Ιανουάριος 2015 19:19

Αποφάσεις της 1ης/2015 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 01/2015: Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο συνοψίζει Α) τους ετήσιους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς: της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», Β) τους πίνακες στοχοθεσίας που αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα στοιχεία των προϋπολογισμών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σε διακριτούς πίνακες τη στοχοθεσία του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», που έχει ενταχθεί στο Ο.Π.Δ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας6.87 MB29/01/2015