Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 02 Απρίλιος 2015 23:18

Αποφάσεις της 7ης/2015 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 39/2015: Συζήτηση για τις νέες εξελίξεις του έργου κατασκευής της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου (ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ)332.61 KB03/04/2015
Απόφαση 40/2015: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης σε Περιφερειακό Σύμβουλο κατ' άρθρο 171 παρ. 3 εδ. Β του Ν. 3852/2010389.02 KB03/04/2015
Απόφαση 41/2015: Έγκριση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία»1.39 MB03/04/2015
Απόφαση 42/2015: Έγκριση Πρότασης Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 20152.01 MB03/04/2015
Απόφαση 43/2015: Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ», που έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 401 με ΚΑ 2010ΕΠ40100025 και προϋπολογισμό 651.470,00€, σύμφωνα με το Ν.3669/2008, το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ Α26) και την εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών363.82 KB03/04/2015
Απόφαση 44/2015: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ,) διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην ΠΔΕ για το έτος 2015389.48 KB03/04/2015
Απόφαση 45/2015: Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 199/01-12-2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 06/2015 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Λειτουργία, προβολή – δημοσιότητα, μεταφορά του εδαφολογικού εργαστηρίου και μελέτη ανάπτυξης τεχνικών εντοπισμού προβληματικών εδαφών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»699.80 KB03/04/2015
Απόφαση 46/2015: Επικύρωση πρακτικών της 3ης/2015 και 4ης/2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας207.04 KB03/04/2015