Δευτέρα, 02 Αυγούστου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 28 Μάιος 2015 12:02

Αποφάσεις της 10ης/2015 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 58/2015: Έγκριση 1ης τροποποίησης του ετήσιου επενδυτικού προγράμματος 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας και Αιτωλ/νίας χρηματοδοτούμενου από τους Κ.Α.Π. και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων469.83 KB28/05/2015
Απόφαση 59/2015: Έγκριση τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Επισκευή – Αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φράγματος Πηνειού Π.Ε. Ηλείας»381.07 KB28/05/2015
Απόφαση 60/2015: Έγκριση ένταξης του νέου έργου, με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΡΟΥΒΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», προϋπ/σμού 23.000,00€, στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Π.Ε. Ηλείας χρηματοδοτούμενο από τους Κ.Α.Π, το Πρόγραμμα Δ.Ε και Ταμειακά υπόλοιπα Π.Ε Ηλείας, λόγω εκτάκτων αναγκών384.15 KB28/05/2015
Απόφαση 61/2015: Έγκριση ένταξης της νέας μελέτης, με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπ/σμού 300.000€, στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της ΠΕ Ηλείας χρηματοδοτούμενο από τους Κ.Α.Π, το Πρόγραμμα Δ.Ε και Ταμειακά υπόλοιπα Π.Ε Ηλείας, λόγω εκτάκτων αναγκών383.33 KB28/05/2015
Απόφαση 62/2015: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της ίδιας Περιφέρειας324.03 KB28/05/2015
Απόφαση 63/2015: Έγκριση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας307.53 KB29/05/2015