Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 19 Ιούνιος 2015 12:08

Αποφάσεις της 12ης/2015 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 65/2015: Έγκριση Γ' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015703.49 KB19/06/2015
Απόφαση 66/2015: Έγκριση πρότασης τροποποίησης των οικονομικών στοιχείων δύο υποέργων του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ-ΟΡΙΑ Ν.ΑΧΑΪΑΣ)» (Κ.Ε. 2012ΕΠ00100014, Π/Υ #3.046.164,85€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015307.55 KB19/06/2015
Απόφαση 67/2015: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών αναβάθμισης αυτών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 135.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ425.62 KB19/06/2015
Απόφαση 68/2015: Έγκριση ανοίγματος Νέου Τραπεζικού Λογαριασμού για τη διαχείριση του έργου NoBarrier – New Objective: Tourism without Barrier396.83 KB19/06/2015
Απόφαση 69/2015: Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για την επιχειρούμενη μεταφορά των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Αγρινίου στην Πάτρα331.79 KB19/06/2015