Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2015 10:17

Αποφάσεις της 14ης/2015 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 76/2015: Καταγραφή αναγκών και διαμόρφωση στρατηγικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-202047.76 MB29/07/2015
Απόφαση 77/2015: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης του υποέργου: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού Π.Ε. Ηλείας έτους 2015», προϋπολογισμού 500.000,00€ (με ΦΠΑ) Κ.Ε.: 2015ΕΠ50100001 (1.01), προϋπολογισμού υποέργου: 500.000,00€396.64 KB29/07/2015
Απόφαση 78/2015: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης του υποέργου: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου Π.Ε. Αιτ/νίας έτους 2015», προϋπολογισμού 400.000,00€ (με ΦΠΑ) Κ.Ε.: 2015ΕΠ50100001 (1.02), προϋπολογισμού υποέργου: 400.000,00€379.55 KB29/07/2015
Απόφαση 79/2015: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης του υποέργου: «Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Νέδας Π.Ε. Ηλείας έτους 2015», προϋπολογισμού 200.000,00€ (με ΦΠΑ) Κ.Ε.: 2015ΕΠ50100001 (1.03), προϋπολογισμού υποέργου: 200.000,00€359.63 KB29/07/2015
Απόφαση 80/2015: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης του υποέργου: «Εκπόνηση τεχνικής μελέτης για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων στη θέση Πλάτανος στην ΠΕΟ Πατρών-Κορίνθου», προεκτιμώμενης αμοιβής 59.748,82€ (με ΦΠΑ) Κ.Ε.: 2012ΕΠ00100014, προϋπολογισμός υποέργου: 60.000,00€ (με ΦΠΑ)371.43 KB29/07/2015
Απόφαση 81/2015: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης του υποέργου: «Εκπόνηση υπολειπομένων μελετών (Ακτομηχανική Μελέτη, ΜΠΕ) και συμπληρωματικών τοπογραφικών αποτυπώσεων στην Π.Ε.Ο. Πατρών-Κορίνθου στη θέση εισόδου στον οικισμό Λαμπίρι», προεκτιμώμενης αμοιβής 23.596,05€ (με ΦΠΑ) Κ.Ε.: 2012ΕΠ00100013, προϋπολογισμός υποέργου: 30.000,00€ (με ΦΠΑ)371.41 KB29/07/2015
Απόφαση 82/2015: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης του υποέργου: «Μελέτη αποκατάστασης λειτουργίας Διώρυγας Δίμηκου Αιτ/νίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 49.965,05€ (με ΦΠΑ) Κ.Ε.: 2012ΕΠ00100029, προϋπολογισμός υποέργου: 50.000,00€ (με ΦΠΑ)349.03 KB29/07/2015