Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 04 Σεπτέμβριος 2015 14:51

Αποφάσεις της 15ης/2015 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 83/2015: Έγκριση Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία639.63 KB10/09/2015
Απόφαση 84/2015: Έγκριση απολογισμού έτους 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας1.93 MB10/09/2015
Απόφαση 85/2015: Έγκριση Ε' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015808.45 KB07/09/2015
Απόφαση 86/2015: Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέας μελέτης στο Εθνικό Σκέλος (ΣΑΜΠ 001) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015402.92 KB10/09/2015
Απόφαση 87/2015: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΩΝ 2014-2016 (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100000)» (Κ.Ε. 2014ΕΠ50100002, προϋπολογισμός: #16.380.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του423.51 KB10/09/2015
Απόφαση 88/2015: Προένταξη νέων έργων στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της ΠΕ AIT/NIAΣ χρηματοδοτούμενου από τους Κ.Α.Π., το Πρόγραμμα Δ.Ε. και Ταμειακά υπόλοιπα Π.Ε. Αιτ/νιας318.10 KB04/09/2015
Απόφαση 89/2015: Προένταξη πέντε (5) νέων έργων, στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της ΠΕ Ηλείας χρηματοδοτούμενου από τους Κ.Α.Π., το Πρόγραμμα Δ.Ε. και Ταμειακά υπόλοιπα Π.Ε. Ηλείας348.47 KB04/09/2015
Απόφαση 90/2015: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»629.00 KB04/09/2015
Απόφαση 91/2015: Έγκριση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΤΣΕΜΠΕΡΟΥΛΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΡΕΣΤΕΝΑ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ» ποσού 22.755,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του Ν. 3316/2005358.37 KB04/09/2015
Απόφαση 92/2015: Έγκριση ανοίγματος νέου Τραπεζικού Λογαριασμού για την ταμειακή διαχείριση του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη"404.94 KB04/09/2015
Απόφαση 93/2015: Έγκριση καθορισμού διαδικασίας δημοπρασίας έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦEΙΟΥ Λ/Θ ΠΡΟΚΟΠΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. (α) του Ν. 3669/08 ως ανοιχτή δημοπρασία342.00 KB04/09/2015
Απόφαση 94/2015: Επικύρωση πρακτικών της 7ης/2015, 8ης/2015, 9ης/2015, 10ης/2015 και 12ης/2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας252.17 KB08/09/2015
Απόφαση 95/2015: Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος εν όψει του σχεδίου Προγραμματικής συνεργασίας για το καθεστώς ελεύθερης χρήσης του παραλίου μετώπου της πόλης της Πάτρας213.90 KB08/09/2015