Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος 2015 12:29

Αποφάσεις της 16ης/2015 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 96/2015: Έγκριση ΣΤ' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015564.88 KB18/09/2015
Απόφαση 97/2015: Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέων έργων αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 30/01/2015 έως 02/02/2015, που υποβλήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα και Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας, στη ΣΑΕΠ 001 (Εθνικό Σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2015593.26 KB18/09/2015
Απόφαση 98/2015: Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ και ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣBΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ», προϋπολογισμού 260.000,00€ συμπ. ΦΠΑ, με κωδικό χρηματοδότησης 2015EΠ00100001, με ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 § (α) του Ν.3669/08382.59 KB18/09/2015
Απόφαση 99/2015: Έγκριση τρόπου ανάθεσης τριών (3) έργων, που έχουν ενταχθεί στο Επενδυτικό πρόγραμμα της ΠΕ Ηλείας έτους 2015 με την προβλεπόμενη ανοικτή διαδικασία του Ν.3669/2008 και σύμφωνα με το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ Α26) και την εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση τρόπου ανάθεσης μιας μελέτης με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το Ν. 3316/2005331.08 KB18/09/2015
Απόφαση 100/2015: Προένταξη νέου έργου με τίτλο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ι.Χ.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΔΕ)", στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2015 χρηματοδοτούμενου από τους Κ.Α.Π.900.03 KB18/09/2015
Απόφαση 101/2015: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υλοποίηση πράξης με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014-2015457.45 KB18/09/2015