Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 09 Οκτώβριος 2015 12:32

Αποφάσεις της 17ης/2015 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 102/2015: Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας των «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης Φτώχειας», από την Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας»275.88 KB12/10/2015
: Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με την αλληλεγγύη στους Πρόσφυγες, από την Παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση - Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα»382.33 KB12/10/2015
Απόφαση 104/2015: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης σε Περιφερειακό Σύμβουλο κατ' άρθρο 171 παρ. 3 εδ. Β του Ν. 3852/2010397.81 KB09/10/2015
Απόφαση 105/2015: Έγκριση Τροποποίησης – Συμπλήρωσης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία», όσον αφορά τους Δικαιούχους ΟΤΑ Α' βαθμού της Π.Ε. Ηλείας401.56 KB09/10/2015
Απόφαση 106/2015: Έγκριση: α) Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής, β) Δελτίου Ελέγχου Εκπλήρωσης Κριτηρίων (ΔΕΕΚ) και γ) Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 1 «Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία».2.05 MB09/10/2015
Απόφαση 107/2015: Αξιοποίηση υπολοίπου Τραπεζικού Λογαριασμού έργου «Europe Direct Δυτικής Ελλάδας» από τη λειτουργία των προηγούμενων χρόνων και έγκριση κατανομής του υπολοίπου του Τραπεζικού Λογαριασμού για χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος με τίτλο «Η Δυτική Ελλάδα στην Ευρώπη».619.13 KB09/10/2015
Απόφαση 108/2015: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. ετών 2015-2016» (Κ.Ε. 2015ΕΠ50100001, προϋπολογισμός: #2.200.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.403.52 KB09/10/2015
Απόφαση 109/2015: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας ετών 2015-2016» (Κ.Ε. 2015ΕΠ50100002, προϋπολογισμός: #1.800.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.400.88 KB09/10/2015
Απόφαση 110/2015: Έγκριση πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων και οριοθέτηση ποταμού Ευήνου από τις εκβολές του έως τη ΧΘ 12+000 δυτικά του οικισμού Περιθώρι συνολικού μήκους 12 χλμ.», προϋπολογισμού: #600.000,00€#, στο Εθνικό σκέλος (ΣΑΜΠ 001) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015.415.66 KB09/10/2015
Απόφαση 111/2015: Έγκριση πρότασης απένταξης του έργου με τίτλο: «Σύνδεση Δικτύου Ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Αιτωλικού με Υδραγωγείο Χαλάζια» (Κ.Ε. 2012ΕΠ00100040, προϋπολογισμός: #500.000,00€#) από τη ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.361.04 KB09/10/2015
Απόφαση 112/2015: Έγκριση πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης έργου με τίτλο: «Επέκταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου (Β' Φάση)», προϋπολογισμού: #1.063.881,00€#, στο Εθνικό Σκέλος (ΣΑΕΠ 001) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015.381.94 KB09/10/2015
Απόφαση 113/2015: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στην Π.Ε. Αχαΐας.373.29 KB09/10/2015
Απόφαση 114/2015: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης απασχόλησης στη Δ/νση Τεχνικών Έργων και στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.339.76 KB09/10/2015
Απόφαση 115/2015: Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.321.73 KB09/10/2015
Απόφαση 116/2015: Λήψη μέτρων για περιορισμούς στην κυκλοφορία φορτηγών με αδρανή υλικά μέσα από τον αστικό ιστό της πόλης της Κάτω Αχαΐας και του οδικού άξονα Αράξου-Κάτω Αχαΐας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας.332.35 KB09/10/2015
Απόφαση 117/2015: Επικύρωση πρακτικών της 14ης/2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.250.51 KB09/10/2015
Απόφαση 118/2015: Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με την αναστολή διακοπών ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑΜ (Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιερής Πόλεως Μεσολογγίου.229.15 KB09/10/2015
Απόφαση 119/2015: Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση αποδοχών των σχολικών καθαριστριών.213.05 KB09/10/2015