//
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2015 13:53

Αποφάσεις της 19ης/2015 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 129/2015: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης σε Περιφερειακούς Συμβούλους κατ' άρθρο 171 παρ. 3 εδ. Β του Ν. 3852/2010304.83 KB18/11/2015
Απόφαση 130/2015: Αίτημα άμεσης παρέμβασης της πολιτείας για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κλάδος409.38 KB18/11/2015
Απόφαση 131/2015: Έγκριση πρόσληψης ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Νομική Υπηρεσία Π.Δ.Ε (έδρα) και Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αιτωλ/νίας για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής άσκησής τους, διάρκειας έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 13 παρ. 3 και 5 ν.4194/2013) όπως ισχύει και του άρθρου 244 του Ν.3852/2010519.45 KB17/11/2015
Απόφαση 132/2015: Έγκριση Ζ' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015696.50 KB18/11/2015
Απόφαση 133/2015: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 122/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών έτους 2016, ως προς το σκέλος της αναγκαιότητας δαπάνης εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών516.71 KB18/11/2015
Απόφαση 134/2015: Σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας562.52 KB18/11/2015
Απόφαση 135/2015: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη διοργάνωση του 18ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, της 15ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio και των Παράλληλων Εκδηλώσεων τους, στον Πύργο και άλλες πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από 28 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2015366.96 KB18/11/2015
Απόφαση 136/2015: Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» και επανέγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής1.17 MB18/11/2015
Απόφαση 137/2015: Έγκριση δημοπράτησης και τρόπου ανάθεσης έξι (6) εργολαβιών, της ΣΑΕΠ 501 με Κωδικό Έργου 2014ΕΠ50100002, του Υποέργου: «Συντήρηση - βελτίωση Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, περιόδου 2014-2016», προϋπολογισμού 8.300.000,00 €, του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2014 – 2016 (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000), προϋπολογισμού 16.380.000,00 €»360.06 KB18/11/2015
Απόφαση 138/2015: Έγκριση ανοίγματος τριών νέων τραπεζικών λογαριασμών έναν για κάθε Περιφερειακή Ενότητα και αποκλειστικά για την ταμειακή διαχείριση του Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής στους Άπορους"420.12 KB18/11/2015
Απόφαση 139/2015: Επικύρωση πρακτικών της 11ης/2015 και 13ης/2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας251.93 KB18/11/2015