Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 24 Δεκέμβριος 2015 14:51

Αποφάσεις της 21ης/2015 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 141/2015: Έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2019 (α' φάση: Στρατηγικό Σχέδιο και β' φάση: Επιχειρησιακό Σχέδιο- Πενταετές Πρόγραμμα Δράσεων - Οικονομικό Πρόγραμμα Δείκτες αξιολόγησης)25.26 MB30/12/2015
Απόφαση 142/2015: Έγκριση έκθεσης με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2019524.28 KB30/12/2015
Απόφαση 143/2015: Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 20162.33 MB30/12/2015
Απόφαση 144/2015: Έγκριση 4ης Τροποποίησης του Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και χρηματοδότηση έργων ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έγκριση πληρωμής έργων /μελετών για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 μέχρι την κατάρτιση του Επενδυτικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016 με τη διαδικασία των προκαταβολών1.47 MB30/12/2015
Απόφαση 145/2015: Έγκριση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)» των τριών (3) Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας1.04 MB30/12/2015
Απόφαση 146/2015: Έγκριση της συμμετοχής της Π.Δ.Ε. στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Αιτωλ/νίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) και του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της εν λόγω Κοινωνικής Σύμπραξης388.98 KB30/12/2015
Απόφαση 147/2015: Έγκριση της συμμετοχής της Π.Δ.Ε. στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Αχαΐας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) και του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της εν λόγω Κοινωνικής Σύμπραξης388.85 KB30/12/2015
Απόφαση 148/2015: Έγκριση της συμμετοχής της Π.Δ.Ε. στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Ηλείας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) και του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της εν λόγω Κοινωνικής Σύμπραξης388.61 KB30/12/2015
Απόφαση 149/2015: Έγκριση πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΧΥΤΑ ΞΕΡΟΛΑΚΑΣ ΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ», π/υ: 2.113.000,00€, στο Εθνικό Σκέλος (ΣΑΕΠ 001) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015359.44 KB30/12/2015
Απόφαση 150/2015: Έγκριση πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ – Δ.Ο.Α. (ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ)», π/υ: 140.000,00€, στο Εθνικό Σκέλος (ΣΑΕΠ 001) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015368.62 KB30/12/2015
Απόφαση 151/2015: Έγκριση Η' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015436.40 KB24/12/2015
Απόφαση 152/2015: Έγκριση αναγκαιότητας εφαρμογής του προγράμματος Δακοκτονίας 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας καθώς και όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ορθή διενέργειά του316.66 KB04/01/2016
Απόφαση 153/2015: Έγκριση αναγκαιότητας εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας καθώς και όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ορθή διενέργειά του314.92 KB04/01/2016
Απόφαση 154/2015: Έγκριση αναγκαιότητας εφαρμογής του προγράμματος Δακοκτονίας 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας καθώς και όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ορθή διενέργειά του369.51 KB04/01/2016
Απόφαση 155/2015: Σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για «έγκριση και επαναδιαβίβαση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, λόγω αλλαγής της κωδικοποίησης των λογαριασμών» του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας518.98 KB04/01/2016
Απόφαση 156/2015: Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων με ιδιώτες για τη μεταφορά μαθητών με κόστος υπολογιζόμενο έως και το 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της αριθ.24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.349.32 KB04/01/2016
Απόφαση 157/2015: Έγκριση πρότασης 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2015-2016» (Κ.Ε. 2015ΕΠ50100001, προϋπολογισμός: #2.200.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του307.59 KB04/01/2016
Απόφαση 158/2015: Έγκριση πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης νέων έργων, στο Εθνικό Σκέλος (ΣΑΕΠ 001) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015311.94 KB04/01/2016
Απόφαση 159/2015: Έγκριση πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης νέου έργου στη ΣΑΕΠ 501 (Εθνικό Σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015293.74 KB04/01/2016
Απόφαση 160/2015: Έγκριση αναγκαιότητας διαδικασίας διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών και λιπαντικών για το έτος 2016, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Π.Δ.Ε., προϋπολογισμού έως 378.899,34€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.446.37 KB04/01/2016
Απόφαση 161/2015: Έγκριση ανοίγματος νέου Τραπεζικού Λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για τη μισθοδοσία Προσωπικού της ΠΔΕ (για την Π.Ε. Ηλείας)338.79 KB04/01/2016
Απόφαση 162/2015: Έγκριση ανοίγματος Νέου Τραπεζικού Λογαριασμού για τη Μισθοδοσία Προσωπικού της ΠΔΕ346.24 KB04/01/2016