Κυριακή, 05 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 04 Ιανουάριος 2016 13:09

Αποφάσεις της 23ης/2015 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 164/2015: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΤΕΕ (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και ΔΕΠΑ Α.Ε. για το έργο «Δημιουργία Αποκεντρωμένων Συστημάτων Τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»670.01 KB04/01/2016
Απόφαση 165/2015: Έγκριση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας511.55 KB04/01/2016
Απόφαση 166/2015: Έγκριση δημοπράτησης και τρόπου ανάθεσης του κάτωθι έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων - Π.Δ.Ε.: Συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του Ε.Ο. Δικτύου αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Δ.Τ.Ε. – ΠΔΕ ετών 2014-2016 (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100000). Υποέργο 04: «Συντήρηση Φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2015-2016». Εργολαβία: 02: «Εργασίες εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης κόμβων εντός Περιφερειακής Ενότητας Ν. Αχαΐας». Προϋπολογισμός έργου: 200.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501/2014, Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002/07.00/04.02370.69 KB04/01/2016
Απόφαση 167/2015: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης από την υπογραφή της και μέχρι ενός έτους για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας προϋπολογισμού έως 119.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.423.39 KB04/01/2016
Απόφαση 168/2015: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης από την υπογραφή της και μέχρι ενός έτους για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας προϋπολογισμού έως 85.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 328.94 KB04/01/2016