Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 29 Ιανουάριος 2016 16:30

Αποφάσεις της 1ης/2016 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 1/2016: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης σε Περιφερειακό Σύμβουλο κατ' άρθρο 171 παρ. 3 εδ. Β του Ν. 3852/2010400.98 KB29/01/2016
Απόφαση 2/2016: Έγκριση υλοποίησης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2016. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων457.01 KB29/01/2016
Απόφαση 3/2016: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (Κ.Ε. 2013ΕΠ00100042, προϋπολογισμός: #3.000.000,00€#), της ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως προς τον τίτλο του υποέργου 6, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του311.44 KB01/02/2016
Απόφαση 4/2016: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού στο πλαίσιο του έργου LIFE 10ENV/GR/596 CONDENSE474.10 KB01/02/2016
Απόφαση 5/2016: Επικύρωση πρακτικών της 17ης/2015 και 18ης/2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας254.64 KB01/02/2016
Απόφαση 6/2016: Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με την άμεση ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων νοσοκομείων και των δομών υγείας στην Δυτική Ελλάδα326.68 KB01/02/2016