Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 02 Μάρτιος 2016 15:13

Αποφάσεις της 4ης/2016 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 18/2016: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης «Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Δυτικής Ελλάδος»334.21 KB03/03/2016
Απόφαση 19/2016: Έγκριση Α' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016402.65 KB02/03/2016
Απόφαση 20/2016: Επικύρωση πρακτικών της 19ης/2015, 20ης/2015 και 2ης/2016 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας265.25 KB02/03/2016