Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 28 Μάρτιος 2016 15:44

Αποφάσεις της 6ης/2016 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 30/2016: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους, ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και σύσταση αρμόδιου οργάνου διαχείρισης και διοίκησής του.0.96 MB29/03/2016
Απόφαση 31/2016: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»6.77 MB30/03/2016
Απόφαση 32/2016: Τροποποίηση της υπ' αριθ. 11/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος, με την συμπλήρωση του πίνακα προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2016 κατά δέκα επιπλέον θέσεις και την έγκριση πρόσληψης συνολικά είκοσι (20) θέσεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας373.96 KB29/03/2016
Απόφαση 33/2016: Έγκριση προένταξης νέων έργων στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2016 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τα Ταμειακά Υπόλοιπα ΠΕ Ηλείας333.70 KB29/03/2016
Απόφαση 34/2016: Έγκριση τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΕΩΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΙΑΣΕΛΛΩΝ ΕΩΣ ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ» ποσού 28.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του Ν. 3316/2005358.12 KB29/03/2016
Απόφαση 35/2016: Έγκριση Β' Τροποποίησης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20161.09 MB28/03/2016
Απόφαση 36/2016: Έγκριση αναγκαιότητας διαδικασίας για την διενέργεια διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας , για το σχολικό έτος 2016-2017 (από 01.09.2016 έως 31.08.2017 με δικαίωμα παράτασης του συμβατικού αντικειμένου έως τρείς μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί ο επόμενος διαγωνισμός)1.10 MB28/03/2016
Απόφαση 37/2016: Έγκριση αναγκαιότητας διαδικασίας για την διενέργεια διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2016-20171.06 MB28/03/2016
Απόφαση 38/2016: Έγκριση αναγκαιότητας διαδικασίας για την διενέργεια διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για το σχολικό έτος 2016-2017 (από 01.09.2016 έως 31.08.2017 με δικαίωμα παράτασης του συμβατικού αντικειμένου έως τρείς μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί ο επόμενος διαγωνισμός871.58 KB28/03/2016