Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2016 13:20

Αποφάσεις της 7ης/2016 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 39/2016: Έγκριση πρότασης κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 20162.22 MB20/04/2016
Απόφαση 40/2016: Έγκριση Γ' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20162.12 MB20/04/2016
Απόφαση 41/2016: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης έξι (6) εργολαβιών του υποέργου 05 «Λειτουργικές Δαπάνες» του έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2014-2016» (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000) - Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002/07.00 Ολικού Προϋπολογισμού Ένταξης: 16.380.000,00€ - Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501/2014 - Υποέργο 05: Λειτουργικές δαπάνες Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε. 2014-2016 - Προϋπολογισμός υποέργου: 472.000,00€1.08 MB20/04/2016
Απόφαση 42/2016: Έγκριση πρόσληψης δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας735.16 KB20/04/2016
Απόφαση 43/2016: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού (36 ατόμων) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας από 18-05-2016, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας323.39 KB20/04/2016
Απόφαση 44/2016: Έγκριση πρόσληψης δέκα οκτώ (18) ατόμων ως προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών320.27 KB20/04/2016
Απόφαση 45/2016: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση άμεσων και επειγουσών αναγκών δίμηνης απασχόλησης στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας380.75 KB20/04/2016
Απόφαση 46/2016: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΊΚΑ–ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ»345.35 KB22/04/2016