Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
Πέμπτη, 26 Μάιος 2016 10:13

Αποφάσεις της 9ης/2016 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 53/2016: Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για άλλες χωρικές στρατηγικές στην Περιοχή της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού0.99 MB26/05/2016
Απόφαση 54/2016: Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για άλλες χωρικές στρατηγικές στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας1.15 MB26/05/2016
Απόφαση 55/2016: Έγκριση τρόπου ανάθεσης τριών (3) έργων, που έχουν προενταχθεί στο Επενδυτικό πρόγραμμα της ΠΕ Ηλείας έτους 2016 με την 33/23-3-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την προβλεπόμενη ανοικτή διαδικασία του Ν.3669/2008 και σύμφωνα με το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ Α26) και την εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης την ανάθεση μιας μελέτης με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005736.34 KB26/05/2016
Απόφαση 56/2016: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης των έργων: 1) ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ: 2015ΕΠ00100007) ΚΑΙ 2) ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΡΜΟ-ΔΡΥΜΩΝΑΣ-ΝΕΡΟΧΩΡΙ-ΑΡΓΥΡΟ ΠΗΓΑΔΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ: 2015ΕΠ00100008), της ( Δ.Τ.Ε Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ), με ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α του Ν. 3669/2008396.85 KB26/05/2016
Απόφαση 57/2016: Έγκριση πρότασης τροποποίησης των τίτλων: α) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2014-2016 (σε συνέχεια του π.κ. 2013επ00100010)» (Κ.Ε. 2014επ50100004, προϋπολογισμός: #12.620.000,00€#) και β) του υποέργου 05.02 του ανωτέρω έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΑΕ 1321) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (2013-2014)» (συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 20.000,00€) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους301.53 KB26/05/2016
Απόφαση 58/2016: Επικύρωση πρακτικών της 5ης/2016 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας254.17 KB26/05/2016