Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 01 Ιούλιος 2016 14:06

Αποφάσεις της 11ης/2016 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 74/2016: Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 3 εδαφ. (α) του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α'/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»637.49 KB01/07/2016
Απόφαση 75/2016: Έγκριση 1ης Τροποποίησης του ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος 2016 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, χρηματοδοτούμενου από τους Κ.Α.Π. και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων1.66 MB01/07/2016
Απόφαση 76/2016: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης έργου με τίτλο: ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ: 2012ΕΠ001000026), με ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α του Ν. 3669/2008738.91 KB01/07/2016
Απόφαση 77/2016: Έγκριση πρόσληψης πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας318.30 KB01/07/2016
Απόφαση 78/2016: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού (28 ατόμων) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας από 25-07-2016, προκειμένου να εκτελεστούν έργα αντιπυρικής προστασίας – πυρασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, όπως εργασίες κοπής χόρτων σε πρανή και ερείσματα326.11 KB01/07/2016