Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 08 Ιούλιος 2016 13:26

Αποφάσεις της 12ης/2016 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 79/2016: Λειτουργία του Συστήματος Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας846.67 KB08/07/2016
Απόφαση 80/2016: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση άμεσων και επειγουσών αναγκών δίμηνης απασχόλησης στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας711.22 KB08/07/2016
Απόφαση 81/2016: Έγκριση Δ' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20161.23 MB08/07/2016
Απόφαση 82/2016: Τροποποίηση της υπ' αριθ. 2/21-01-2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ» λόγω αναμόρφωσης και τροποποίησης του Σχεδίου Δράσης 2016 όσον αφορά αλλαγή στην κατανομή χρηματικών ποσών και εισήγηση νέων δράσεων797.79 KB08/07/2016
Απόφαση 83/2016: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων για την Προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (TEBA - FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αιτωλ/νίας" - και μέχρι του ποσού των 4.163.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.473.70 KB08/07/2016
Απόφαση 84/2016: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων για την Προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (TEBA - FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αχαΐας" - και μέχρι του ποσού των 4.050.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.473.93 KB08/07/2016
Απόφαση 85/2016: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων για την Προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (TEBA - FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ηλείας" - και μέχρι του ποσού των 2.790.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.472.79 KB08/07/2016
Απόφαση 86/2016: Έγκριση τρόπου ανάθεσης του πρώτου υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση Εξοπλισμού για την λειτουργική ολοκλήρωση της Υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. και των Α/Σ Γαστούνης – Βαρθολομιού», προϋπολογισμού: 1.699.471,04€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «Ολοκλήρωση αποχέτευσης και αναβάθμισης του ΒΙΟ.ΚΑ Γαστούνης Βαρθολομιού Διασφάλιση λειτουργικότητας)» με Κ.Ε. 2013ΕΠ00100049, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).340.30 KB08/07/2016
Απόφαση 87/2016: Έγκριση τρόπου ανάθεσης του δεύτερου υποέργου με τίτλο: «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Ακαθάρτων στα Τμήματα Ασυνέχειας, διασταυρώσεις του ΚΑΑ Βαρθολομιού – Γαστούνης με το δίκτυο των αποστραγγιστικών – αποχετευτικών τάφρων και ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης του κατασκευασμένου Κ.Α.Α.» προϋπολογισμού 300.528,96€, (με Φ.Π.Α.) του έργου: «Ολοκλήρωση αποχέτευσης και αναβάθμισης του ΒΙΟ.ΚΑ Γαστούνης Βαρθολομιού Διασφάλιση λειτουργικότητας)» με Κ.Ε. 2013ΕΠ00100049, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)324.86 KB08/07/2016
Απόφαση 88/2016: Επικύρωση πρακτικών της 6ης/2016 και 7ης/2016 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας257.00 KB08/07/2016