Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 29 Ιούλιος 2016 14:20

Αποφάσεις της 13ης/2016 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 89/2016: Έγκριση απολογισμού έτους 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας2.82 MB29/07/2016
Απόφαση 90/2016: Έγκριση σχεδίου του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του ΕΛ.Γ.Ο (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός) «ΔΗΜΗΤΡΑ»924.02 KB29/07/2016
Απόφαση 91/2016: Έγκριση προένταξης δύο (2) νέων έργων, στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2016 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της ΠΕ Ηλείας χρηματοδοτούμενου από τους Κ.Α.Π, το Πρόγραμμα Δ.Ε και Ταμειακά υπόλοιπα Π.Ε Ηλείας684.11 KB29/07/2016
Απόφαση 92/2016: Έγκριση προένταξης ενός νέου έργου με τίτλο «Εγκατάσταση Αυτόματου Αρδευτικού Συστήματος στη νησίδα Ν.Ε.Ο. μεταξύ των οδών Αμερικής έως Διγενή Ακρίτα» με δύο (2) υποέργα 1ο Υποέργο: Προμήθεια Υλικών, 2ο Υποέργο: Eργασίες Αντικατάστασης στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2016 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ, το Πρόγραμμα Δ.Ε. και Ταμειακά Υπόλοιπα Π.Δ.Ε. 374.66 KB29/07/2016
Απόφαση 93/2016: Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέου έργου στη ΣΑΕΠ 501 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016329.63 KB29/07/2016
Απόφαση 94/2016: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης των υποέργων του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Αυτόματου Αρδευτικού Συστήματος στην νησίδα Ν.Ε.Ο. μεταξύ των οδών Αμερικής έως Διγενή Ακρίτα» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας337.62 KB29/07/2016
Απόφαση 95/2016: Έγκριση επέμβασης στα πρανή της οδού Πούντα-Καλάβρυτα στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση οδού Πούντα Καλάβρυτα ετών 2015-2016». 328.74 KB29/07/2016