Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2016 17:42

Αποφάσεις της 16ης/2016 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 100/2016: Έγκριση πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης νέων έργων της Π.Ε. Ηλείας στη ΣΑΕΠ 401 (Εθνικό Σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016868.84 KB22/09/2016
Απόφαση 101/2016: Έγκριση πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης νέων έργων των ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας στη ΣΑΕΠ 401 (Εθνικό Σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016708.67 KB22/09/2016
Απόφαση 102/2016: Έγκριση: α) μείωσης του Συνολικού Κόστους του Υποπρογράμματος 1 και β) ισόποσης αύξησης του Συνολικού Κόστους του Υποπρογράμματος 3 του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία»825.88 KB22/09/2016
Απόφαση 103/2016: Έγκριση: α) Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής, β) Δελτίου Ελέγχου Εκπλήρωσης Κριτηρίων (ΔΕΕΚ) και γ) Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 3 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία»1.12 MB22/09/2016
Απόφαση 104/2016: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου: «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ν.ΕΟ. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.100.000,00€ (με ΦΠΑ)»842.92 KB22/09/2016
Απόφαση 105/2016: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου: «Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη θέση Μακρυνόρος», προϋπολογισμού 650.000,00€ (με ΦΠΑ)» Κ.Ε.: 2012ΕΠ00100032363.44 KB23/09/2016
Απόφαση 106/2016: Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέου έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΡΕΜΑΤΑ)», π/υ: 163.000,00€, στη ΣΑΕΠ 001 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016332.45 KB23/09/2016
Απόφαση 107/2016: Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέου έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015», π/υ: 360.000,00€, στη ΣΑΕΠ 001 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016338.42 KB23/09/2016
Απόφαση 108/2016: Έγκριση πρόσληψης έξι (06) ατόμων ως προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών352.34 KB23/09/2016
Απόφαση 109/2016: Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων με ιδιώτες για τη μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, με κόστος υπολογιζόμενο έως και το 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της αριθ. 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.402.57 KB23/09/2016