Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 03 Νοέμβριος 2016 13:59

Αποφάσεις της 18ης/2016 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 125/2016: Σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Α' τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2016 Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών Η ΕΛΠΙΔΑ923.29 KB03/11/2016
Απόφαση 126/2016: Έγκριση Ε' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20161.25 MB03/11/2016
Απόφαση 127/2016: Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20172.39 MB03/11/2016
Απόφαση 128/2016: Σύσταση δύο (2) οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την κάλυψή τους με διορισμό σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/82/20966/1-9-2016 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έτους 2016» (ΦΕΚ2981/τ. Β'/16-9-2016)648.62 KB03/11/2016
Απόφαση 129/2016: Έγκριση Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζομένων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας312.36 KB03/11/2016
Απόφαση 130/2016: Έγκριση πρότασης μεταφοράς για ένταξη και χρηματοδότηση των εννέα (9) Μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ από την ΣΑΜΠ 018 (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) στην ΣΑΜΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016445.11 KB03/11/2016
Απόφαση 131/2016: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη διοργάνωση του 19ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, της 16ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio και των Παράλληλων Εκδηλώσεων τους, στον Πύργο και άλλες πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από 1 έως 21 Δεκεμβρίου 2016391.42 KB03/11/2016
Απόφαση 132/2016: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣBΑΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ και ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ» (Κ.Ε. 2015ΕΠ00100001, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #165.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ με αύξηση του προϋπολογισμού του358.08 KB03/11/2016
Απόφαση 133/2016: Έγκριση 2ης Τροποποίησης του ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος 2016 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτούμενου από τους Κ.Α.Π. και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων4.79 MB03/11/2016
Απόφαση 134/2016: Ορθή Επανάληψη των ΠΙΝΑΚΩΝ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που συνοδεύουν την υπ' αρ. 100/19-09-2016 Απόφαση ΠΣ Δυτικής Ελλάδος (έγκριση πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης νέων έργων της ΠΕ Ηλείας στη ΣΑΕΠ 401 (Εθνικό Σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2016420.36 KB03/11/2016
Απόφαση 135/2016: Έγκριση επέμβασης στην έκταση ανάντη του οικισμού «Πλάκα» Καλαβρύτων στο πλαίσιο του έργου: «Άρση επικινδυνότητας λόγω κατολίσθησης στην Πλάκα Καλαβρύτων και αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου»329.14 KB03/11/2016
Απόφαση 136/2016: Επικύρωση πρακτικών 13ης/2016 και 14ης/2016 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας257.89 KB03/11/2016