Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2016 12:00

Αποφάσεις της 19ης/2016 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 137/2016: Έγκριση ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης Υγείας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των Μεταναστών-Προσφύγων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας1.40 MB24/11/2016
Απόφαση 138/2016: Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέου έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 6-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» στη ΣΑΕΠ 801 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 2016728.66 KB24/11/2016
Απόφαση 139/2016: Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέου έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ» στη ΣΑΕΠ 501 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 2016696.21 KB24/11/2016
Απόφαση 140/2016: Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέου έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21ης ΕΩΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» στη ΣΑΕΠ 801 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 2016445.61 KB23/11/2016
Απόφαση 141/2016: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια πετρελαιοειδών για το έτος 2017 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προϋπολογισμού έως του ποσού των 266.330,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.493.83 KB23/11/2016
Απόφαση 142/2016: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Καταπολέμηση Πληθυσμού Κωνωπωειδών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ετών 2017-2018», προϋπολογισμού έως του ποσού του 1.300.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά401.21 KB23/11/2016
Απόφαση 143/2016: Επικύρωση πρακτικών 15ης/2016 και 16ης/2016 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας247.35 KB23/11/2016