Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 07 Δεκέμβριος 2016 14:35

Αποφάσεις της 20ης/2016 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 144/2016: Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας1.60 MB09/12/2016
Απόφαση 145/2016: Έγκριση σύστασης της μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»1.05 MB07/12/2016
Απόφαση 146/2016: Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20172.77 MB08/12/2016
Απόφαση 147/2016: Επιλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)617.10 KB07/12/2016
Απόφαση 148/2016: Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέου έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» Π/Υ:2.200.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 2016353.28 KB07/12/2016
Απόφαση 149/2016: Έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης σύναψης συμβάσεων με ιδιώτες κτηνιάτρους εκτροφής για την πραγματοποίηση του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων στις Π.Ε Ηλείας, Αιτωλ/νίας και Αχαΐας για το έτος 2016408.32 KB07/12/2016
Απόφαση 150/2016: Έγκριση αναγκαιότητας για τη διενέργεια διαδικασιών προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε., έδρας και Π.Ε. Αχαΐας έτους 2017 ποσού μέχρι 140.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ362.41 KB07/12/2016
Απόφαση 151/2016: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης από την υπογραφή της για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας», με την διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού έως 113.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.382.53 KB07/12/2016
Απόφαση 152/2016: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 258.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ475.00 KB07/12/2016