Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2017 11:21

Αποφάσεις της 3ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 9/2017: Έγκριση υποβολής πρότασης για νομοθετική ρύθμιση σε σχέση με τα προβλήματα που ανέκυψαν με την ανάρτηση των δασικών χαρτών 809.25 KB24/02/2017
Απόφαση 10/2017: Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης επτά (7) εργολαβιών του έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε» (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000) (Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002, Ολικού Προϋπολογισμού Ένταξης: 16.380.000,00€, Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501)715.61 KB24/02/2017
Απόφαση 11/2017: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου: με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. Αντιρρίου –Ιωαννίνων στη θέση Μακρυνόρος» (Προϋπολογισμός: 650.000,00€, Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ001 Π.Δ.Ε.2012, Κ.Ε. 2012ΕΠ00100031)1.00 MB24/02/2017
Απόφαση 12/2017: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου: «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ν.ΕΟ. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.100.000,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 571, Π.Δ.Ε. 2014, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2014ΣΕ57100004)773.55 KB24/02/2017
Απόφαση 13/2017: Έγκριση διαδικασίας του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Εργασίες συντήρησης οδοποιίας του Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε Ηλείας» (Προυπολογισμού:650.000€, Χρηματοδότηση: ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 001 με κωδικό έργου:2013ΕΠ00100046)771.22 KB24/02/2017
Απόφαση 14/2017: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΕΜΠΛΑΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015». (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ: 2015ΕΠ00100016), της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016(Α' 147)771.05 KB24/02/2017
Απόφαση 15/2017: Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» κωδικό ΟΠΣ: 5002238 και καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 (Α 147)397.49 KB28/02/2017
Απόφαση 16/2017: Έγκριση αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης «Κατασκευή οδού Λαστέικα – παράκαμψη Αγίου Ιωάννη – Κατάκολο» της Π.Ε. Ηλείας στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης σύναψης σύμβασης και τρόπου ανάθεσης του υποέργου κατασκευής με την ανοικτή διαδικασία άνω των κατώτατων ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147) και κατ' εφαρμογή του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26) και της εγκύκλιου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών335.18 KB28/02/2017
Απόφαση 17/2017: Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής των δημοπρασιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία επτά (7) έργων συντήρησης – αποκατάστασης Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας314.17 KB28/02/2017
Απόφαση 18/2017: Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου «Βελτίωση βατότητας δρόμου Αρχαιολογικό Μουσείο – Ακρόπολη Αρχαίας Ήλιδας» της Π.Ε Ηλείας , με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 κατ' εφαρμογή του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26) και της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών309.91 KB28/02/2017
Απόφαση 19/2017: Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από την ΣΑΕ 071 για την υλοποίηση δύο έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης σύναψης σύμβασης για την υλοποίηση τους και του τρόπου ανάθεσης τους σύμφωνα με τον Ν.4412/2016315.88 KB28/02/2017
Απόφαση 20/2017: Έγκριση σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Πόλης Chengdu της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος358.36 KB28/02/2017
Απόφαση 21/2017: Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων στην Αμαλιάδα για τη διοργάνωση από τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης, εκπτωτικής νύχτας το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017348.12 KB28/02/2017
Απόφαση 22/2017: Επικύρωση πρακτικών 19ης/2016, 20ης/2016, 21ης/2016, 22ης/2016 και 23ης/2016 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας388.07 KB28/02/2017
Απόφαση 23/2017: Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος συμπαράστασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας στο Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη με αφορμή την ποινική του δίωξη από μήνυση μέλους της Χρυσής Αυγής489.00 KB24/02/2017