Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 23 Μάιος 2017 12:05

Αποφάσεις της 9ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 98/2017: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του υποέργου (01.0.5): με τίτλο «Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Ευήνου, έτους 2016-2017» προϋπολογισμού υποέργου (01.05): 1.500.000,00€, του έργου με τίτλο «Συντήρηση αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε., Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501 Π.Δ.Ε.2015, Κ.Ε. 2015ΕΠ501000010.96 MB24/05/2017
Απόφαση 99/2017: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης της εργολαβίας (02.02.08) με τίτλο: «Συντήρηση - Αποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας της Ε.Ο. 42 "Αμφιλοχία- Βόνιτσα-Λευκάδα" και των Οδικών τμημάτων "Βόνιτσα - Άκτιο" και "Άγιος Νικόλαος – Άκτιο"» προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (με ΦΠΑ), Κ.Ε.: 2014ΕΠ50100002972.10 KB24/05/2017
Απόφαση 100/2017: Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από την ΣΑΕ 071 για την υλοποίηση έργου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας422.80 KB25/05/2017
Απόφαση 101/2017: Τροποποίηση της υπ. αριθ. 55/2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση τρόπου ανάθεσης τριών (3) έργων, που έχουν προενταχθεί στο Επενδυτικό πρόγραμμα της ΠΕ Ηλείας έτους 2016 με την 33/23-3-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την προβλεπόμενη ανοικτή διαδικασία του Ν.3669/2008 και σύμφωνα με το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ Α26) και την εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης την ανάθεση μιας μελέτης με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005» και συγκεκριμένα ως προς τον τρόπο ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: Μελέτη οριοθέτησης κατά τμήματα ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας» προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ393.18 KB25/05/2017
Απόφαση 102/2017: Επικύρωση πρακτικών 6ης/2017 και 7ης/2017 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας569.82 KB25/05/2017