Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 25 Μάιος 2017 09:53

Αποφάσεις της 10ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 103/2017: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος1.49 MB01/06/2017
Απόφαση 104/2017: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης της εργολαβίας (02.02.10) με τίτλο: «Συντήρηση- βελτίωση και άρση της επικινδυνότητας της Ε.Ο.33 Πάτρα – Τρίπολη (έως όρια Ν. Αρκαδίας) και των κλάδων της», προϋπολογισμού 7.000.000,00€ (με ΦΠΑ) Κ.Ε.: 2014ΕΠ501000021.04 MB25/05/2017
Απόφαση 105/2017: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης της εργολαβίας (02.02.12) με τίτλο: «Συντήρηση- Αποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας της Ε.Ο. Πύργου - Αρχαίας Ολυμπίας-Όρια Νομού», προϋπολογισμού 3.000.000,00€ (με ΦΠΑ) Κ.Ε.: 2014ΕΠ50100002638.71 KB25/05/2017
Απόφαση 106/2017: Έγκριση α) καθορισμού επιλογής διαδικασίας διεξαγωγής δημοπρασίας και β) αποδοχής χρηματοδότησης για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου: «Αποκατάσταση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας», για την αντιμετώπιση βλαβών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015357.04 KB31/05/2017
Απόφαση 107/2017: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων της παρ. 5 του Ν. 4412/2016 συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»408.91 KB31/05/2017
Απόφαση 108/2017: Έγκριση αναγκαιότητας για τη διενέργεια διαδικασιών προμήθειας επιπλέον ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε., έδρας και Π.Ε. Αχαΐας έτους 2017 ποσού μέχρι 110.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ343.70 KB31/05/2017
Απόφαση 109/2017: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για ανανέωση 5 συνδέσεων κινητών τηλεφώνων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας400.12 KB31/05/2017