Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 07 Ιούλιος 2017 13:47

Αποφάσεις της 12ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 118/2017: Έγκριση της πρότασης Κατάρτισης της ΣΑΕΠ 401 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2017940.80 KB07/07/2017
Απόφαση 119/2017: Έγκριση της πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του νέου έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», Π/Υ: 2.753.000,00€ στη ΣΑΕΠ 801 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017731.67 KB07/07/2017
Απόφαση 120/2017: Προένταξη (5) νέων έργων, στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της ΠΕ Ηλείας χρηματοδοτούμενο από τους Κ.Α.Π, το Πρόγραμμα Δ.Ε και Ταμειακά υπόλοιπα Π.Ε Ηλείας1.03 MB07/07/2017
Απόφαση 121/2017: Τροποποίηση της αριθ. 46/2016 (ΦΕΚ 92 τ.ΑΑΠ/26-5-2016) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ»841.64 KB07/07/2017
Απόφαση 122/2017: Προένταξη, νέων έργων στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 2017 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με ισόποση ανάλωση του Ταμειακού Αποθεματικού, χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων410.90 KB07/07/2017
Απόφαση 123/2017: Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 για την υλοποίηση έργου «Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας»439.57 KB07/07/2017
Απόφαση 124/2017: Έγκριση της πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του νέου έργου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Ναυαρίνου (Κανακάρη) – Παπαφλέσσα του Δήμου Πατρέων», Π/Υ: 50.000,00 € στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017349.61 KB07/07/2017
Απόφαση 125/2017: Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στο Δήμο Ήλιδας (συγκεκριμένα στην πόλη της Αμαλιάδας) στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης με τον Εμπορικό Σύλλογο Αμαλιάδας, της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» το Σάββατο 12 Αυγούστου 2017 από 20.00 έως πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής 13 Αυγούστου 2017366.35 KB07/07/2017
Απόφαση 126/2017: Εξουσιοδοτήσεις για την Υπογραφή Επιταγών και των Εντολών Μεταφοράς Χρηματικών Ποσών469.12 KB07/07/2017
Απόφαση 127/2017: Επικύρωση πρακτικών 8ης/2017, 9ης/2017 και 10ης/2017 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας122.21 KB07/07/2017