Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 18 Ιούλιος 2017 14:10

Αποφάσεις της 13ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 128/2017: Έγκριση προτάσεων νομοθετικής ρύθμισης για την προστασία του δικαιώματος στέγης σε κάθε πολίτη και σε κάθε οικογένεια830.12 KB20/07/2017
Απόφαση 129/2017: Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας885.29 KB20/07/2017
Απόφαση 130/2017: Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε., το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ-ΠΔΕ) και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΔΑ-ΠΔΕ), του Διεθνούς Αναπτυξιακού Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας, με θέμα «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», στο πλαίσιο της βράβευσής της ως «Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2017», που θα πραγματοποιηθεί 13 έως και 15 Δεκεμβρίου 2017, στην Πάτρα724.48 KB18/07/2017
Απόφαση 131/2017: Έγκριση αναγκαιότητας για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 περί προμηθειών και αφορά την προμήθεια 160 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 1 φορητού Η/Υ, 180, 180 οθονών τύπου Α, 10 οθονών τύπου Β, 20 εκτυπωτών (ΚΑΕ:1723), 5 αδειών λογισμικού (ΚΑΕ: 0899) και λοιπών προμηθειών για εύρυθμη λειτουργία των Η/Υ (σκληροί δίσκοι, μνήμες, πληκτρολόγια, ποντίκια, ηχεία κ.λ.π.) (ΚΑΕ:1699) και αφορά συνολική δαπάνη για τα ανωτέρω είδη ποσού μέχρι 173.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ1.13 MB18/07/2017
Απόφαση 132/2017: Έγκριση αναγκαιότητας για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 περί προμηθειών και αφορά την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και των υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αιτωλ/νιας (ΚΕΔΔΥ, Α/θμια Εκπαίδ., Β/θμια Εκπαιδ.) και αφορά δαπάνη ποσού μέχρι 85.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ416.35 KB19/07/2017
Απόφαση 133/2017: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας411.48 KB19/07/2017
Απόφαση 134/2017: Γνωμοδότηση από το Π.Σ./Π.Δ.Ε. για έκδοση Απόφασης τροποποίησης- διόρθωσης άδειας εκμετάλλευσης του ιδιωτικού λατομείου αδρανών υλικών 340 στρεμ. στη θέση "ΑΡΤΙΜΕΣ" του Δήμου Πάτρας το οποίο εκμεταλλεύεται η Α.Ε. ΤΙΤΑΝ485.14 KB19/07/2017
Απόφαση 135/2017: Έγκριση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και των ΕΠΑ.Λ-Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας352.46 KB19/07/2017