Δευτέρα, 02 Αυγούστου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2017 16:38

Αποφάσεις της 15ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 145/2017: Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κοινωφελούς σκοπού, από τον ενιαίο φόρο ακινήτων ιδιοκτησίας για τα μη αξιοποιούμενα κτίρια311.25 KB19/09/2017
Απόφαση 146/2017: Έγκριση Ε' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20171.24 MB15/09/2017
Απόφαση 147/2017: Έγκριση αποδοχής χαρακτηρισμού ως Εθνικής Οδού και ένταξή της στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο της χώρας του υφιστάμενου τμήματος οδού που οριοθετείται από το όριο του έργου παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού στον Α/Κ Κ7 της Παράκαμψης Πατρών, του αυτοκινητοδρόμου «ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ», έως και την χιλιομετρική θέση αρχής κατασκευής της νέας οδού στον Ισόπεδο Κόμβο Ι.Κ.Δ. (της νέας αρτηρίας με την οδό Ηλείας). Συμπλήρωση της με αριθμ.: 46/28-03-2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ.Ε. (ΑΔΑ: 9ΟΡΖ7Λ6-ΗΙ0), με την οποία αποφασίστηκε ο χαρακτηρισμός ως Εθνικής Οδού και ένταξη αυτής στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο της χώρας, της νέας σχεδιαζόμενης συνδετήριας οδού – αρτηρίας, συνολικού μήκους 1.200 μ. περίπου, με την οποία επιτυγχάνεται η σύνδεση της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.) μέσω του υφιστάμενου αυτής Ανισόπεδου Κόμβου Κ7, με την Εθνική Οδό Πατρών - Τριπόλεως (Ε.Ο.33). 343.52 KB15/09/2017
Απόφαση 148/2017: Έγκριση 1ης τροποποίησης ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους 2017 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων1.14 MB15/09/2017
Απόφαση 149/2017: Έγκριση 2ης τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης πρόληψης, Ενημέρωσης και Προαγωγής Υγείας των πολιτών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2017 και Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων552.88 KB15/09/2017