Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
Τετάρτη, 27 Σεπτέμβριος 2017 14:49

Αποφάσεις της 16ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 150/2017: Έγκριση της πρότασης ένταξης για τη χρηματοδότηση του έργου «ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Βελτίωση κατά θέσεις του επαρχιακού δρόμου Πάτρα - Χαλανδρίτσα – Καλάβρυτα και ειδικότερα για τα τμήματα από Χ.Θ. 0+0,00 μέχρι 1+300,00 και από Χ.Θ. 2+220 μέχρι 3+673,00 στην περιοχή του Δήμου Φαρρών του Νομού Αχαΐας (2002ΝΑ00630003)», κατά το ποσό των 405.910,03€ στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017622.82 KB27/09/2017
Απόφαση 151/2017: Έγκριση της πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης και αντιπλημμυρικά έργα στον χείμαρρο «Γκουρλέσα» περιοχή Αμαλιάδας Ν. Ηλείας », Π/Υ: 322.000,00€ στη ΣΑΜΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017662.37 KB27/09/2017
Απόφαση 152/2017: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των εργολαβιών: Ι) (02.02.0.7) με τίτλο: «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας των Ε.Ο. Αντιρρίου Ιωαννίνων (Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία-Μενίδι». Προϋπολογισμός εργολαβίας (02.02.07): 6.000.000,00€ (με ΦΠΑ) ΙΙ) (02.02.0.9) με τίτλο: «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας της Ε.Ο.38 "Αγρίνιο-Καρπενήσι" και "Αγρίνιο-Θέρμο"». Προϋπολογισμός εργολαβίας (02.02.09): 2.500.000,00€ (με ΦΠΑ) ΙΙΙ) (02.02.0.11) με τίτλο: «Συντήρηση-Αποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας των: Ν.Ε.Ο. 9α "Πάτρα-Πύργος"». Προϋπολογισμός εργολαβίας (02.02.11): 5.000.000,00€ (με ΦΠΑ) Κ.Ε.: 2014ΕΠ501000020.97 MB27/09/2017
Απόφαση 153/2017: Έγκριση της πρότασης ένταξης για τη χρηματοδότηση του έργου «EΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΙΡΑΙΟ», με το ποσό των 57.516,11€ στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017332.52 KB27/09/2017
Απόφαση 154/2017: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών καθαριότητας του Διοικητηρίου, της Δ/νσης Μεταφορών - Επικ/νιών, της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του ΚΕΔΔΥ Ν.Ηλείας στον Πύργο καθώς και του τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών, του γραφείου Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων στην Αμαλιάδα, συνολικής επιφάνειας 9.803,91 τετραγωνικών μέτρων, για χρονικό διάστημα από 20/12/2017 έως 31/12/2019, συνολικού ποσού 91.375,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»393.49 KB27/09/2017
Απόφαση 155/2017: Έγκριση της πρότασης τροποποίησης (μείωσης) του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού στη ΣΑΕΠ 001 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2017 του έργου με κωδικό 2015ΕΠ00100014: «Επέκταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου (Β' ΦΑΣΗ)» στο ποσό των 500.000,00€339.46 KB27/09/2017
Απόφαση 156/2017: Έγκριση της πρότασης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Υποέργου «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά – Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης Κουρούτα – Αποχέτευσης ομβρίων)» του έργου της ΣΑΕΠ001 «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στον Νομό Ηλείας» με κωδικό 2013ΕΠ00100007» από το ποσό των 750.000,00€ στο ποσό των 971.256,22 € ήτοι αύξηση κατά το ποσό των 221.256,22€344.51 KB27/09/2017