Δευτέρα, 02 Αυγούστου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2017 14:04

Αποφάσεις της 18ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 165/2017: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση – Αναβάθμιση Αμφιθεάτρων Σχολής Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής», Π/Υ: 1.942.300,00€ στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έτους 2017768.48 KB14/11/2017
Απόφαση 166/2017: Έγκριση της πρότασης για τροποποίηση του έργου με ΚΑ 2015ΕΠ50100001 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.792.72 KB14/11/2017
Απόφαση 167/2017: Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από την ΣΑΕ 571 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου στην Τ.Κ. Νεράιδας», της αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης σύναψης σύμβασης για την υλοποίηση του, καθώς και του τρόπου ανάθεσης του σύμφωνα με τον Ν.4412/2016800.79 KB14/11/2017
Απόφαση 168/2017: Έγκριση της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων (ως Παράρτημα ΙΙΙ) του Υποπρογράμματος 3 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία»883.60 KB14/11/2017
Απόφαση 169/2017: Έγκριση πρόσληψης Ιατρού Εργασίας με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για το προσωπικό της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας785.45 KB14/11/2017
Απόφαση 170/2017: Έγκριση πρόσληψης Ιατρού Εργασίας με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας724.29 KB14/11/2017
Απόφαση 171/2017: Έγκριση πρόσληψης Ιατρού Εργασίας με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας779.27 KB14/11/2017
Απόφαση 172/2017: Έγκριση τροποποιήσεων του Έργου με Κ.Α. 2014ΕΠ50100002 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», Προϋπολογισμού 51.880.000€670.81 KB14/11/2017
Απόφαση 173/2017: Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 20182.40 MB15/11/2017
Απόφαση 174/2017: Έγκριση Ζ' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017830.20 KB15/11/2017
Απόφαση 175/2017: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης της εργολαβίας με τίτλο: «Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως». ΚΕ: 2012ΕΠ00100032. Προϋπολογισμός εργολαβίας: 500.000,00€ (με ΦΠΑ)364.45 KB14/11/2017
Απόφαση 176/2017: Αποδοχή χορηγίας και έγκριση αναγκαιότητας μετακίνησης εκπροσώπων ευρωπαϊκών επιχειρηματικών περιφερειών δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τη διοργάνωση του Διεθνούς Αναπτυξιακού Συνεδρίου με θέμα: «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στην Δυτική Ελλάδα» που θα πραγματοποιηθεί 13-15 Δεκεμβρίου 2017 στην πόλη των Πατρών359.42 KB14/11/2017
Απόφαση 177/2017: Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης του έργου: Κ.Ε.: 2017ΕΠ00100003 «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στο κόμβο Ναυαρίνου (Κανακάρη) – Παπαφλέσσα του Δήμου368.86 KB14/11/2017
Απόφαση 178/2017: Έγκριση της πρότασης ένταξης για τη χρηματοδότηση του έργου «ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη – 111 Ε.Ο. στο Τμήμα παράκαμψη Δάφνης – παράκαμψη Κεραμιδιάς»», με το ποσό των 10.900,00€ στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017391.93 KB14/11/2017
Απόφαση 179/2017: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των υποέργων: Ι) (02.13) με τίτλο: «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας των Κόμβων Εισόδου-Εξόδου της Πάτρας, του Πύργου και του Αγρινίου». Προϋπολογισμός υποέργου (02.13): 8.000.000,00€ (με ΦΠΑ) ΙΙ) (02.14) με τίτλο: «Συντήρηση Σήμανσης και Ασφάλισης Εθνικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας». Προϋπολογισμός υποέργου (02.14): 700.000,00€ (με ΦΠΑ) ΙΙΙ) (02.15) με τίτλο: «Συντήρηση Σήμανσης και Ασφάλισης Εθνικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Αχαΐας». Προϋπολογισμός υποέργου (02.15): 600.000,00€ (με ΦΠΑ) ΙV) (02.16) με τίτλο: «Συντήρηση Σήμανσης και Ασφάλισης Εθνικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Ηλείας». Προϋπολογισμός υποέργου (02.16): 400.000,00€ (με ΦΠΑ)του έργου της ΣΑΕΠ501 : Κ.Ε.: 2014ΕΠ50100002407.63 KB14/11/2017
Απόφαση 180/2017: Έγκριση αναγκαιότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Ηλείας στη διοργάνωση του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, της 17ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio και των Παράλληλων Εκδηλώσεων τους, στον Πύργο και άλλες πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από 2 έως 20 Δεκεμβρίου 2017, μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ με ΦΠΑ»412.27 KB14/11/2017
Απόφαση 181/2017: Συμπλήρωση της υπ' αριθμό 127/2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει465.34 KB14/11/2017
Απόφαση 182/2017: Έγκριση της πρότασης ένταξης για τη χρηματοδότηση της Μελέτης «Οριστική Μελέτη Γεωτεχνική, Στατική και Υδραυλική Γέφυρας Πόρου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας», με το ποσό των 74.400,00 € στη ΣΑΜΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017380.18 KB14/11/2017
Απόφαση 183/2017: Επικύρωση πρακτικών 11ης/2017, 12ης/2017, 13ης/2017, 14ης/2017 και 15ης/2017 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας569.61 KB14/11/2017