Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2017 20:34

Αποφάσεις της 21ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 194/2017: Ενημέρωση-συζήτηση για τις πρόσφατες εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας533.32 KB15/12/2017
Απόφαση 195/2017: Έγκριση της πρότασης ένταξης για την χρηματοδότηση του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Χ.Θ. 48+500 έως Χ.Θ. 58+000)» Προϋπολογισμού 1.700.000€ στην ΣΑΕΠ 801 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017863.21 KB13/12/2017
Απόφαση 196/2017: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης τμήματος Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων (Χ.Θ. 48+500 έως Χ.Θ. 58+000) Προϋπολογισμός Μελέτης: 1.700.000,00€357.05 KB13/12/2017
Απόφαση 197/2017: Έγκριση πρόσληψης δεκαεπτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας333.36 KB13/12/2017